Giới thiệu

Khoa Ngoại ngữ của Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-NTT-TC, ngày 26 tháng 11 năm 2011 bởi Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành với sứ mệnh nuôi dưỡng và đào tạo nguồn nhân nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ.

Tổng quan

Khoa Ngoại ngữ của Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-NTT-TC, ngày 26 tháng 11 năm 2011 bởi Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành, với sứ mệnh nuôi dưỡng và đào tạo nguồn nhân nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ. Khoa Ngoại ngữ còn như là một tổ chức nghiên cứu nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài đồng thời quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Ngoại ngữ, chìa khóa đến thành công – Foreign Languages, Key to Success’ là khẩu hiệu của Khoa Ngoại ngữ. Mục tiêu phát triển của Khoa là xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học để đến năm 2020 có chương trình đào tạo đại học được kiểm định đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, trở thành một trong những khoa phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng thương hiệu của trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tầm nhìn

Đến năm 2035, Khoa Ngoại ngữ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ngôn ngữ, có năng lực chuyên môn và khả năng đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Khoa phát triển mạnh mẽ và bền vững mối quan hệ hợp tác với các trường có uy tín cao trong khu vực và quốc tế.

Sứ mạng

Khoa Ngoại ngữ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội, làm việc một cách chuyên nghiệp và có đạo đức, cung cấp môi trường học thuật tiên tiến cho giảng viên và sinh viên, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng nhằm đóng góp vào việc phát triển và nối kết nền văn hoá, kinh tế của Việt Nam với thế giới.

Mục tiêu

1. 80% sinh viên hài lòng về công tác cố vấn học tập;2. 90% sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm;3. 90% sinh viên đánh giá hài lòng về (i) tài liệu học tập và cơ sở vật chất phục vụ, (ii) hoạt động giảng dạy của GV;4. Nghiệm thu 03 đề tài KHCN cấp trường, đăng ký mới 01 đề tài KHCN cấp trường, đăng 01 bài báo quốc tế và 01 bài báo cáo hội thảo trong nước;5. Thực hiện 2 chương trình hợp tác quốc tế;6. Chương trình đào tạo có 30% thời lượng thực hành, thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi – FAIR

  • Flexibility (Năng động trong học tập, nghiên cứu và làm việc)
  • Aspiration (Khát vọng đạt đến thành công)
  • Identity (Khẳng định giá trị bản thân)
  • Responsibility (Trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc tế)

Triết lý giáo dục

Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp

Khẩu hiệu (slogan)

Ngoại ngữ – Chìa khóa đến thành công