Ngành Tiếng việt và Văn hóa Việt Nam

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (Mã ngành: 7220101) thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn giúp người học sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt để có thể nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn minh, kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam qua đó góp phần lưu giữ, bảo tồn giá trị và phát triển văn hóa dân tộc.

Mục tiêu Đào tạo

Giúp người học (bao gồm cả người nước ngoài) nắm bắt kiến thức toàn diện về Tiếng Việt, văn hóa xã hội và văn học Việt Nam thông qua việc lĩnh hội các kỹ năng về ngôn ngữ nghe-nói-đọc-viết một các thành thạo để làm việc trong môi trường nói tiếng Việt.

Đạt được trình độ nghiệp vụ, kiến thức xã hội và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Việt, biên-phiên dịch tiếng Việt sang ngôn ngữ đích, các lĩnh vực hoạt động kinh tế và văn hóa xã hội.

Trang bị kỹ năng học tập, nghiên cứu hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Việt, hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề về ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa – văn minh của Việt Nam.

Điểm nổi bật của ngành

Đội ngũ giảng viên được đào tạo có trình độ chuyên môn cao với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu thực tế.

Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng vì vậy các hoạt động giao lưu văn hóa, thực tập, thực tế được tổ chức định kỳ tại trường và tại các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm tạo điều kiện trại nghiệm thực tế cho sinh viên.

Cơ hội việc làm

Làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội như: sở văn hóa – thể thao và du lịch, thư viện, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, viện bảo tàng , văn phòng các cơ quan, đoàn thể thuộc khối hành chính sự nghiệp, các cơ quan quản lý giáo dục như sở, phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giảng dạy, nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Việt Nam ở các viện văn học, ngôn ngưc, văn hóa, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trung ương và địa phương.

Làm việc tại các cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác quốc tế kinh tế, văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài.

Call Now