Thông báo nội dung ôn tập chứng chỉ ngoại ngữ 2 nội bộ (Trung – Nhật – Hàn)

Khoa ngoại ngữ thông báo nội dung ôn tập chứng chỉ ngoại ngữ 2 nội bộ của các môn tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn 2022

Call Now