Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
kieuvan TS. Lê Thị Kiều Vân
Trưởng khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
vanquan Ths. Phạm Bá Văn Quân
Phó Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
minhhung TS. Huỳnh Công Minh Hùng
Phó Khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
thanhloan Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan
Trưởng bộ môn ngành phương pháp giảng dạy
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thanhtrang Ths. Nguyễn Thị Thanh Trang
Trưởng bộ môn ngành biên phiên dịch
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
quangphong Ths. Trần Quang Phòng
Trưởng bộ môn ngành Tiếng Anh thương mại
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
quynhanh Ths. Hoàng Quỳnh Anh
Trưởng bộ môn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
douyen Ths. Lê Đỗ Uyên
Trưởng bộ môn ngành Đông phương học(Tiếng Hàn)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
haikhoi TS. Nguyễn Lương Hải Khôi
Trưởng bộ môn ngành Đông phương học(Tiếng Nhật)
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thimy TS. Võ Thị Mỹ
Trưởng bộ môn ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
bahoang Ths. Cao Bá Hoàng
Giảng viên
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
phuonguyen CN. Phạm Phương Uyên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
hongphuc Ths. Lê Thị Hồng Phúc
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
tantai Ths. Nguyễn Tấn Tài
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
yennhi Ths. Trần Thị Yến Nhi
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
nhatlinh CN. Phạm Lê Nhật Linh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
maianh CN. Nguyễn Kỳ Mai Anh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thihong Ths. Nguyễn Thị Hồng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
trucduyen Ths. Trần Thị Trúc Duyên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
anhthu CN. Bùi Thị Anh Thư
Giảng viên
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
minhduc Ths. Nguyễn Minh Đức
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thanhluan Ths. Nguyễn Thanh Luân
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
quyettien TS. Lý Quyết Tiến
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
minhtuan Ths. Trần Minh Tuấn
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
quangvinh TS. Trịnh Quang Vinh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
dacxi Ths. Hoàng Đắc Xì
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
khanhthong Ths. Phương Khánh Thông
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
haiyen Ths. Trần Thị Hải Yến
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
ngocnhan Ths. Sang Ngọc Nhân
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
vuthien Ths. Trương Vũ Thiên An
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thanhtuyen CN. Phùng Thanh Tuyền
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
hoanggiang Ths. Võ Thị Hoàng Giang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
linhngoc CN. Lê Linh Ngọc
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thanhtruc CN. Nguyễn Đức Thanh Trúc
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
thihue CN. Trần Thị Huệ
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
nguyetque CN. Nguyễn Thụy Nguyệt Quế
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
hoanghieu CN. Nguyễn Hoàng Hiếu
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
ngocthanhtruc CN. Hoàng Ngọc Thanh Trúc
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
kikumi Ths. Kawamurra Kikumi
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ
ngocha Ths. Trần Ngọc Hà
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khoa Ngoại ngữ