Phương thức tuyển sinh mới của Đại học Nguyễn Tất Thành - Tăng cơ hội nhập học cho học sinh!

Trong nhiều năm, hầu hết các học sinh lớp 12 chỉ tham gia một kỳ thi, đó là kỳ thi trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức - và đây được coi là phương pháp tuyển sinh kỹ lưỡng và duy nhất. Việc các sinh viên được nhận vào Đại học mà họ lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào một kỳ thi chứng tỏ có nhiều thiếu sót và không đủ để đánh giá chính xác năng lực của người học

.Do đó, để giải quyết vấn đề này, năm 2019, ngoài việc tuyển dụng theo ba phương pháp đánh giá kết quả chính từ Kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia và xem xét bảng điểm trung học và hồ sơ học tập lớp 12, và xem xét kết quả kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Nguyễn Nguyễn Thành sẽ có phương thức tuyển sinh mới. Theo đó, trường sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng cho bằng đại học năm 2019 với gần 20% tiêu chí tuyển sinh.Phương thức tuyển sinh mới của Đại học Nguyễn Tất Thành   Tăng cơ hội nhập học cho học sinh!

For more information, click here.

Đã đọc 76 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department