All for Joomla All for Webmasters

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, khoa là đơn vị đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ngôn ngữ và các lĩnh vực khoa học xã hội.

Khoa phát triển mạnh mẽ và bền vững mối quan hệ hợp tác với các trường có uy tín cao trong khu vực và quốc tế.

 

SỨ MỆNH

Khoa Ngoại ngữ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động và sáng tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội, làm việc một cách chuyên nghiệp và có đạo đức, cung cấp môi trường học thuật tiên tiến cho giảng viên và sinh viên dạy và học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng nhằm đóng góp vào việc phát triển và nối kết nền văn hoá và kinh tế của Việt Nam với thế giới.

Sự nhất quán giữa tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường và Khoa

Tầm nhìn của Đại học Nguyễn Tất Thành

     Tầm nhìn của Khoa

Đến năm 2025, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một trường đại học ứng dụng và thực hành, đa ngành, đa bậc học, gắn với nhu cầu phát triển trong và ngoài nước, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Đến năm 2025, khoa là đơn vị đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ngôn ngữ và các lĩnh vực khoa học xã hội.

Khoa phát triển mạnh mẽ và bền vững mối quan hệ hợp tác với các trường có uy tín cao trong khu vực và quốc tế.

   Sứ mệnh của Đại học Nguyễn Tất Thành

Sứ mệnh của Khoa

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết cung cấp nguồn nhân lực nguồn nhân lực có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.

Khoa Ngoại ngữ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng động và sáng tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội, làm việc một cách chuyên nghiệp và có đạo đức, cung cấp môi trường học thuật tiên tiến cho giảng viên và sinh viên dạy và học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng nhằm đóng góp vào việc phát triển và nối kết nền văn hoá và kinh tế của Việt Nam với thế giới.

  

CHIẾN LƯỢC

Chuẩn hóa và cải thiện chất lượng của các chương trình giáo dục của Khoa theo định hướng hội nhập quy mô khu vực và toàn cầu.

Video Library

CONTACT

Faculty office: 331, National Highway 1A, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Phone: 19002039, ext: 123

Email: nn@nttu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/khoa.ngoaingunttu

 

MAP

Go to top