All for Joomla All for Webmasters

Mục tiêu chất lượng năm học 2016 - 2017

1. 50% số lượng sinh viên hài lòng với:
i. Giáo trình dạy học
ii. Hoạt động giảng dạy của Giảng viên
iii. Chất lượng dịch vụ hỗ trợ SV

2. 75% giảng viên cơ hữu có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm

3. Thành tích đạt được:
i. 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
ii. 1 bài đăng trên báo khoa học cấp quốc gia

4. Hoàn tất và phát hành 3 văn bản chính của Khoa:
i. Bản mô tả chương trình đào tạo
ii. Chiến lược dạy và học 
iii. Quy định về các hoạt động nội bộ (đã bao gồm các quy trình hoạt động cốt lõi) của Khoa. 

5. Điên thông tin ban đầu về sinh viên giảng viên vào Bảng chỉ số cốt lõi KPI của khoa (2016-2020) cập nhật

 

6Xây dựng và vận hành Hệ thống trợ giảng của Khoa

 

7Thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin trên website và facebook của Khoa

 

Báo cáo tiến trình:

i. ĐÃ HOÀN THÀNH 
ii. ĐÃ HOÀN THÀNH 
iii. ĐÃ HOÀN THÀNH 
 ĐÃ HOÀN THÀNH 
i.  ĐÃ HOÀN THÀNH 
ii. 
 ĐÃ HOÀN THÀNH 
i.  ĐÃ HOÀN THÀNH 
ii. ĐANG TIẾN HÀNH
(Chờ đóng góp ý kiến của CBNV và giảng viên trong khoa. Lý do thay đổi lãnh đạo khoa)
iii. ĐANG TIẾN HÀNH
(Chờ đóng góp ý kiến của CBNV và giảng viên trong khoa. Lý do thay đổi lãnh đạo khoa)
CHƯA HOÀN THÀNH 
(Do sự thay đổi nhân sự quá nhiều).
ĐANG TIẾN HÀNH
(Ban đầu dự án định thực hiện ở sinh viên năm 1 ở Q7 nhưng không phù hợp với lịch làm việc của GV nên phải triển khai lại).
ĐÃ HOÀN THÀNH 

Mục Tiêu Kế Hoạch năm học 2017 - 2018

1. Hoàn thành 1 Bản báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo _ Phiên bản 1;

2. Có 80% sinh viên ra trường có việc làm sau tốt nghiệp, trong đó có 50% sinh viên có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo;

3. Thực hiện 2 đề tài khoa học cấp Trường, 1 bài báo khoa học trong nước, 1 bài báo cáo hội thảo trong nước và 1 bài báo cáo hội thảo quốc tế, dịch 2 cuốn sách;

4. Tổ chức thành công 1 hội thảo quốc tế hoặc chương trình giao lưu, trao đổi với sinh viên với các trường nước ngoài;

5. Thực hiện một chương trình hành động cho Câu lạc bộ doanh nghiệp và Ban liên lạc cựu sinh viên;

6. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động ngoại khóa cho sinh viên;

7. Có 70% sinh viên hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Báo cáo tiến trình:

CHƯA HOÀN THÀNH  
(Theo kế hoạch chung của nhà trường, không có bản báo cáo tự đánh giá.).
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 
(Không có phản hồi từ Phòng quan hệ doanh nghiệp).
ĐÃ HOÀN THÀNH 
(Minh chứng bổ sung sẽ được bổ sung sau vì giảng viên phụ trách việc này đang ở nước ngoài).
ĐÃ HOÀN THÀNH 
ĐÃ HOÀN THÀNH 
ĐÃ HOÀN THÀNH 
ĐÃ HOÀN THÀNH 

Mục tiêu chất lượng năm học 2018 - 2019

1. 80% sinh viên hài lòng về công tác cố vấn học tập;

2. 90% sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm;

3. 90% sinh viên đánh giá hài lòng về (i) tài liệu học tập và cơ sở vật chất phục vụ, (ii) hoạt động giảng dạy của GV;

4. Nghiệm thu 03 đề tài KHCN cấp trường, đăng ký mới 01 đề tài KHCN cấp trường, đăng 01 bài báo quốc tế và 01 bài báo cáo hội thảo trong nước;

5. Thực hiện 2 chương trình hợp tác quốc tế;

6. Chương trình đào tạo có 30% thời lượng thực hành, thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp. 

Báo cáo tiến trình: chưa có - đang trong quá trình theo dõi, thực hiện

Video Library

CONTACT

Faculty office: 331, National Highway 1A, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Phone: 19002039, ext: 123

Email: nn@nttu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/khoa.ngoaingunttu

 

MAP

Go to top