All for Joomla All for Webmasters

GIỚI THIỆU VỀ KHOA NGOẠI NGỮ 

Khoa Ngoại ngữ của Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số. 25 / QĐ-NTT-TC, ngày 26 tháng 11 năm 2011 bởi Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành, với sứ mệnh nuôi dưỡng và đào tạo nguồn nhân nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, cũng như là một tổ chức nghiên cứu nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của nước ngoài trong khi quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

 * Tên chính thức: Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Nguyễn Tất Thành

* Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A , Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

* Website: http//ffl.ntt.edu.vn (bản tiếng Anh), http// nn.ntt.edu.vn (bản tiếng Việt)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện Khoa Ngoại Ngữ đang đào tạo chương trình sau đây:

- Bậc cử nhân (4 năm):

+ Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành Phương Pháp Giảng Dạy

Chuyên ngành Tiếng Anh Thương Mại

Chuyên ngành Biên-Phiên Dịch

+ Ngôn ngữ Trung Quốc

+ Đông Phương Học

Chuyên ngành Văn Hóa-Ngôn Ngữ Nhật Bản

Chuyên ngành Văn Hóa-Ngôn Ngữ Hàn Quốc

+ Vietnamese Language & Culture 

- Bậc cao đẳng (3 năm):

+ Biên-phiên dịch tiếng Anh

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

FAIR (Flexibility-Aspiration-Identity-Responsibility)

- Flexibility (Năng động trong học tập, nghiên cứu, và làm việc);

- Aspiration (Khát vọng đạt đến thành công);

- Identity (Khẳng định giá trị bản thân);

- Responsibility (Trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, và quốc tế).

  

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC (EDUCATIONAL PHILOSOPHY)

Khoa Ngoại ngữ lấy triết lý “Học tập ngôn ngữ diễn ra tốt nhất trong phạm trù xã hội (Learning takes place in social arena)” làm kim chỉ nam để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra và kết quả học tập mong đợi của người học theo triết lý của nhà trường “Thực học-thực hành-thực danh-thực nghiệp”.

Triết lý đào tạo này khẳng định rằng học tập là quá trình kiến tạo kiến thức của người học thông qua sự tương tác với môi trường. Kiến thức sẽ được hình thành qua kinh nghiệm của chính bản thân người học. Người học là chủ thể của hoạt động, tự chủ, tự xây dựng và thực hiện mục tiêu, phương pháp học tập. Người dạy đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng người học khám phá kiến thức.

Chương trình áp dụng mô hình dạy học mô hình TBLT (Task-based language teaching) của David Nunan thông qua cách tiếp cận CLT (Communicative language teaching) [Nunan D. (2009). Task-based language teaching: a comprehensively revised edition of designing tasks for the communicative classroom. Cambridge University Press.].

Theo mô hình này, ba yếu tố phương pháp dạy học liên kết chặt chẽ với nhau, cho thấy sự tiến bộ của người học: (i) Phương diện kiến tạo là muốn nói đến chủ thể học: người học; (ii) Phương diện xã hội là muốn nói đến các đối tác liên quan: những người học khác và người dạy; (iii) Phương diện tương tác là muốn nói đến môi trường: các tình huống, đối tượng học được tổ chức trong các tình huống này. Điều này rất gần với phương pháp dạy học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp (communicative approach) trong đó dạy là tổ chức các tình huống học thuận lợi cho đối thoại, trao đổi để tạo nên và giải quyết các xung đột nhận thức xã hội (socio-cognitive conflict); học là cộng tác với người khác kiến tạo kiến thức của mình bằng cách đối chất các biểu đạt của mình với các biểu đạt của người khác; và phương pháp sư phạm thích hợp là học thông qua làm dự án, tranh luận, bài tập và nghiên cứu. Các định hướng dạy và học như sau: Giới thiệu cho người học các tình huống học phức tạp tương tự với các tình huống mà họ gặp trong cuộc sống hàng ngày, tạo thuận lợi cho tương tác và cộng tác giữa những người học, cho người học thấy được ý nghĩa của việc học, giúp người học khám phá kiến thức mới dựa trên suy ngẫm về kinh nghiệm và kiến thức có trước của người học, giúp người học vận dụng kiến thức vào các tình huống mới. Vai trò của người học là tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc học của mình, vai trò của người dạy phải là người hướng dẫn, người làm cho việc học dễ dàng.

Triết lý giáo dục của trường và khoa được phổ biến trên website của trường và các banner đặt trong trường và tại Khoa. Mô hình giáo dục được tuyên bố trong Bản đặc tả chương trình, được phổ biến website và Sổ tay sinh viên. Hàng năm nhà trường đều tổ chức các hội thảo về cải tiến dạy và học, cải tiến chương trình, đảm bảo chất lượng, các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho giảng viên để giảng viên thảo luận và trao đổi kinh nghiệm áp dụng các triết lý giáo dục của trường. Hàng năm Khoa đều tổ chức các cuộc họp thảo luận để rà soát chương trình và cải tiến môn học qua đó triết lý giáo dục của Khoa và Mô hình TBLT được thảo luận và chuyển tải thành các chiến lược dạy học của giảng viên. Ngay từ ngày đầu nhập học Sinh viên được Khoa giới thiệu về quan điểm, triết lý giáo dục, mô hình TBLT và Kết quả học tập mong đợi của chương trình. Sinh viên được tập huấn các phương pháp học tập tích cực trong tuần lễ sinh hoạt đầu khóa và môn Nhập môn ngành. Trong buổi đầu tiên của môn học, giảng viên đều giải thích rõ ràng các triết lý giáo dục và lý thuyết dạy học cũng như phương cách triển khai mô hình dạy học TBLT thông qua các hoạt động dạy và học trong môn học.

Video Library

Quick Poll

CONTACT

Faculty office: 331, National Highway 1A, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Phone: 19002039, ext: 123

Email: nn@nttu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/khoa.ngoaingunttu

 

MAP

Go to top