All for Joomla All for Webmasters

 

TS. Lê Thị Kiều Vân (Trưởng khoa)

Học vị: Tiến sĩ Ngôn ngữ học và Văn học, TP.HCM, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia (2012)

Chức vụ: Trưởng khoa

Môn giảng dạy: Giao tiếp liên văn hóa, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học văn hóa. 

TS. Lê Thị Kiều Vân (Trưởng khoa)

Học vị: Tiến sĩ Ngôn ngữ học và Văn học, TP.HCM, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia (2012)

Chức vụ: Trưởng khoa

Môn giảng dạy: Giao tiếp liên văn hóa, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học văn hóa. 

Dr. John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

ENGLISH

Lorem ipsum dolor sit amet quas etrrucienaos

 

Video Library

CONTACT

Faculty office: 331, National Highway 1A, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City.

Phone: 19002039, ext: 123

Email: nn@nttu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/khoa.ngoaingunttu

 

MAP

Go to top