NGÀNH TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

1. LÝ DO CHỌN NGÀNH TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Học ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, sinh viên được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại và thiết thực về ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam. Ngành học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam còn cung cấp cho sinh viên những kỹ năng căn bản, thiết thực và bổ ích. Sinh viên được rèn luyện kỹ năng về ngôn ngữ, sử dụng thành thạo tiếng Việt; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt.

2. CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Làm việc tại các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội như: sở văn hóa - thể thao và du lịch, thư viện, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, viện bảo tàng, văn phòng các cơ quan, đoàn thể thuộc khối hành chính sự nghiệp.
  • Nghiên cứu ở các viện văn học, ngôn ngữ, văn hoá, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trung ương và địa phương.
  • Làm việc ở các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; cơ quan quản lý giáo dục như: sở/phòng Giáo dục và Đào tạo.
  • Giảng dạy môn ngữ văn ở trường Trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng (nếu bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, văn hóa như: ngôn ngữ học, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, lý luận văn học, Hán - Nôm, phương pháp giảng dạy tiếng Việt…